HLEDEJ
 


úvod
84 položek

 
Mapa stránek
Podmínky inzerce
Pojmy:
 
Inzerent - osoba zadávající inzerát
Provozovatel - fyzická osoba, Vladimír Čapek, IČ 145 58 530
 
Zakázáno je inzerovat:
 • inzeráty porušující zákony ČR
 • inzeráty, které jsou v rozporu s dobrými mravy
 • placené telefonní linky (909 XX XX XX)
 • bezpracné výdělky, práce s poplatkem předem
 • všechny informace ohledně inzerátu musí být dostupné přímo z textu inzerátu, je zakázáno zadávat inzeráty typu "pro více informací pište na email.."
 • hubnutí
 • jakékoliv léky, ať na volný prodej nebo na předpis.
 • nabídky zboží s neomezeným počtem
 • výkupy, převzetí zadlužených společností
 • multilevel systémy, pyramidové hry, letadla (platí i pro hledání Avonlady, Oriflame, FM-Group apod.)
 • emailingové systémy
 • provizní systémy
 • live chaty, společnice, priváty apod.
 • duplicitní inzeráty - starý nejdříve vymažte a až poté vložte nový.
 • vkládat inzeráty do jiných kategorií, než kam patří, tyto inzeráty jsou mazány (případně přesunuty administrátorem)
 • vkládání letáků do obálek, kopírování disket, dopisů a podobné podvodné systémy "práce doma"
 • Inzerovat nejasné nabídky práce typu "napiš mi a já ti řeknu jak vydělat 4000,- Kč za týden"
 • opakovaná inzerce nového zboží.
 • vkládat komerční inzerci (propagace firem, živnostníků apod.), jediná výjimka je přípustná u inzerce, kdy inzerujete jednotlivé nabídky použitého zboží - například lze inzerovat jednotlivé stroje jako jednotlivé inzeráty, ale nemůže podat jediný inzerát typu "široký výběr strojů naleznete na XYZ .“ firmy nemohou inzerovat nové zboží, které prodávají ani jako jednotlivé inzeráty. Inzerce slouží především ke zprostředkování prodeje použitých strojů, ne jako prostředek jak zdarma propagovat svou firmu.
 
Dodatky
Provozovatel si vyhrazuje právo mazat inzeráty, které podle něj nesplňují podmínky inzerce. Inzerent nemá nárok na žádnou náhradu za takto smazaný inzerát.
Provozovatel si vyhrazuje právo pozměňovat inzeráty bez informování inzerenta (přesun do správné kategorie apod.).
 
Provozovatel se zavazuje získaná osobní data uživatelů neprodávat, nepronajímat ani jinak neposkytovat třetím stranám. Osobní data mohou být použita provozovatelem ke zkvalitnění služeb serveru.
 
Inzerent v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, poskytnutých Provozovateli k marketingovým účelům tj. např. k nabízení obchodu a služeb, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu. Inzerent potvrzuje, že byl Provozovatelem, coby správcem osobních údajů, informován o všech právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k nim, jakož i o dalších právech vyplývajících z tohoto zákona. Inzerent bere na vědomí, že tento souhlas může kdykoliv odvolat. Inzerent souhlasí ve smyslu ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky. Inzerent si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese pořadatele.
Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou.
 
Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů služeb www.capek-drevokovo.cz ani za způsob jakým služby www.capek-drevokovo.cz využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.
 
Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb www.capek-drevokovo.cz. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb www.capek-drevokovo.cz nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.
 
Inzerát je na serveru zveřejněn po dobu 90 dní. Po uplynutí této doby může být Provozovatelem vymazán bez předchozího upozornění. Před uplynutím této doby může uživatel inzerát smazat sám pomocí kontrolního hesla, zadaného při vkládání inzerátu.
 
Inzeráty jsou před zveřejněním ručně kontrolovány, ty, které porušují pravidla, jsou bez upozornění mazány a může dojít i k zablokování možnosti vkládat další inzeráty.
 

 
Provize
 
Provozovatel si účtuje provizi za prodej zboží uskutečněný prostřednictvím webových stránek www.capek-drevokovo.cz.
 
Vznik nároku na provizi
Provozovateli vzniká nárok na provizi dnem prodeje zboží prostřednictvím webových stránek www.capek-drevokovo.cz.
 
Výše provize
Výše provize je 10% z prodejní ceny, pokud nebyla písemně sjednána jiná výše provize.
Základem pro výpočet výše provize je konečná kupní cena bez DPH, a to bez ohledu na případné slevy poskytnuté později kupujícímu z důvodu odpovědnosti za vady.
 
Platební podmínky
Prodlení Inzerenta
 
V případě, že Inzerent neuhradí dlužnou částku v plné výši do 15. dne od prodeje zboží, který byl uskutečněn prostřednictvím Provozovatele, pokud nebyly písemně sjednány jiné platební podmínky, vzniká Provozovateli nárok na úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.
 GrayN
trans KDE NÁS NAJDETE?

Vladimír Čapek
Verdek 88 544 01
Dvůr Králové n/L

Tel.: 604 201 829

trans
email:
info@capek-drevokovo.cz

NEJSEM PLÁTCE DPH

MAPA GrayD