transparent
LOGO
trans
apek Vladimr - Devo-Kovo
Verdek 88 544 01 Dvr Krlov nad Labem
IO: 145 58 530 DI: CZ5409142024
Telefon: 499 620 100  Telefon / fax: 499 620 100 Mobil: 777 250 981
E-mail: info@capek-drevokovo.cz  Web site: www.capek-drevokovo.cz


VYPNOUT MINIATURY
HD 230 !! NOVÁ !! - slo: 3055-K Detail >>> 
slo: 3055-K Typ: HD 230 !! NOVÁ !!
Vrobce: GMpoint DETAIL
Zkladn daje: dvoupáková Cena: 65.600 Kč


Dne: 9.2.2023 7:58:24 : Strnka byla vytitna z webu www.capek-drevokovo.cz a je platn k uvedenmu datumu. Aktuln na webu.